Τα αναπνευστικά προβλήματα κατά την παιδική ηλικία.

Τα αναπνευστικά προβλήματα και κυρίως οι λοιμώξεις είναι

συχνά κατά την παιδική ηλικία και εμφανίζονται συχνότερα τους χειμερινούς

μήνες. Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία όμως δεν περιορίζεται μόνο σε

αυτόν τον τομέα αλλά βοηθάει ακόμα και τα παιδιά με χρόνιες αποφρακτικές

παθήσεις, όπως το βρογχικό άσθμα και η κυστική ίνωσn. Επίσης βοηθάει

και παιδιά με περιοριστικές παθήσεις, όπως οι σκελετικές ανωμαλίες, τα

ανοσοκατασταλτικά προβλήματα, οι μετεγχειρητικές καταστάσεις κ.α.

Η αναπνευστική φυσικοθεραπεία εφαρμόζεται με σκοπό την

βελτίωσn της κατάστασnς του παιδιού και την καθυστέρηση της εξέλιξης

της νόσου.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση της ανατομίας και της

φυσιολογίας του αναπνευστικού συστήματος αλλά και η αντιμετώπιση των

κυριοτέρων αναπνευστικών προβλημάτων στα παιδιά.

Στο πρώτο μέρος της εργασίας περιγράφovται τα στοιχεία της

ανατομίας και φυσιολογίας των πνευμόνων. Στο δεύτερο μέρος

περιγράφovται οι σημαντικότερες αναπνευστικές παθήσεις των παιδιών.

Τέλος στο τρίτο μέρος γίνεται αναφορά στην αξιολόγηση του αρρώστου

παιδιού, τους σκοπούς της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας και την

αποκατάσταση.

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>