Πρόγραμμα φυσιοθεραπείας σε χειρουργικές επεμβάσεις πνευμόνων

Σκοπός η άυξηση πνευμονικού αερισμού και η πρόληψη ή μείωση μετεγχειρητικών επιπλοκών .

 

Προεγχειρητικά

 

Ανάλογα το περιστατικό πρέπει να γίνετε γνωστό το ιστορικό του ασθενή, ο εργαστηριακός έλεγχος [ ακτινογραφίες πνευμόνων , αέρια αίματος κτλ] , βασικό παράγοντα για την καλύτερη μετεγχειρητική συνεργασία αποτελεί η δημιουργία αισθήματος εμπιστοσύνης του αρρώστου προς τον φυσιοθεραπευτή.

Η προετοιμασία εφαρμόζεται είτε ατομικά είτε σε ομάδες 5-8 ασθενείς και περιλαμβάνει :

 1. συγχρονισμό αναπνευστικών κινήσεων με άσκηση της διαφραγματικής αναπνοής.
 2. βρογχική παροχέτευση και διδασκαλία του βήχα.
 3. διδασκαλία σωστής θέσης .

 

Μετεγχειρητικά

 

Αρχίζουμε απο την ημέρα της επέμβασης εφόσον δεν υπάρχει αντένδειξη και περιλαμβάνει.

 1. έλεγχο της θέσης του αρρώστου
 2. μαλάξεις και κινήσεις του άνω άκρου της πάσχουσας πλευράς [ η μάλαξη σε βάθος στην περιοχή του τραπεζοειδή και του ώμου καθώς και του βραχίονα χαλαρώνει τον ασθενή και τον ανακουφίζει απο τον πόνο που ωφείλεται σε μυικό σπασμό , επίσης διευκολύνει την κίνηση του άνω άκρου . η εκτέλεση ενεργοπαθητικών κινήσεων –απαγωγή –κάμψη-περιαγωγή την ημέρα της επέμβασης ενθαρρύνει τον άρρωστο στην περαιτέρο κινητοποίηση του ].
 3. συγχρονισμό αναπνευστικών κινήσεων
 4. βρογχική παροχέτευση
 5. κινήσεις άνω άκρων

 

Ολα τα πιο πάνω εφαρμόζονται έως ότου αφαιρεθούν οι παροχετευτικοί σωλήνες .

 

Η μετεγχειρητική φυσιοθεραπεία σε περιπτώσεις  λοβεκτομής , τμηματεκτομής , αποφλοίωσης , αυτόματος πνευμοθώρακας έχει σαν σκοπό την καλύτερη έκπτυξη του χειρουργημένου πνεύμονα με άσκηση θωρακικών μυών.

 1. στο στάδιο αυτό ο ασθενής τοποθετείται σε καθιστή θέση μπροστά σε καθρέπτη και περιλαμβάνει μάλαξη σε βάθος στην ραχιαία επιφάνεια του θώρακα ακόμα και πάνω στο τραύμα .
 2. συγχρονισμό αναπνευστικών κινήσεων με περισσότερη έμφαση στην εισπνοή τοποθετώ τις παλάμες πάνω στο πάσχον ημιθωράκιο και στο τμήμα που πρόκειται να ασκήσω . ζητάω εκπνοή από τον ασθενή και στο τέλος της οποίας ασκώ πίεση σε αυτό το τμήμα, στην συνεχεία του ζητάω να κάνει βαθιά εισπνοή με έκπτυξη κυρίως του πιεζόμενου τμήματος πάνω στο οποίο ελαττώνεται βαθμιαία η αντίσταση μέχρι το τέλος της εισπνοής
 3. βήχας για αποβολή των εκκρίσεων .
 4. ασκήσεις των άκρων για την διατήρηση της καλής κινητικότητας της άρθρωσης του ώμου και για την άσκηση των μυών τραπεζοειδούς , ρομβοειδούς , πλατύ ραχιαίου , δελτοειδούς.

 

 

Σε επεμβάσεις θωρακοπλαστικής και πνευμονεκτομής

Μετά την αφαίρεση παροχετευτικών σωλήνων περιλαμβάνει

 1. μάλαξη στην ραχιαία επιφάνεια του κορμού
 2. συγχρονισμό αναπνευστικών κινήσεων με περισσότερη έμφαση στην εκπνοή
 3. παροχέτευση εκκρίσεων και
 4. ασκήσεις άνω άκρων

 

στην συνεχεία ο ασθενής τοποθετείται στο κρεβάτι σε πρηνή θέση για την άσκηση διαφράγματος και του εγκάρσιου κοιλιακού .

 

Σημαντικές επιπλοκές μετά απο τέτοιες επεμβάσεις είναι

 

 1. ατελεκτασία  . σε τέτοια περίπτωση εντείνεται η προσπάθεια της βρογχικής παροχέτευσης
 2. παράδοξος αναπνοή στην περίπτωση αυτή τοποθετούμε την παλάμη μας πάνω στο τμήμα που εκπτύσσετε κατα την ώρα της εκπνοής  και με κατάλληλη πίεση προσπαθούμε να εμποδίσουμε την έκπτυξη του.
 3. αντίδραση του υπεζωκότα. Εδώ εφαρμόζουμε το πρόγραμμα της πλευρίτιδας 

 

 

 

 

Αναπνευστική φυσιοθεραπεία σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

 

Προεγχειρητική περίοδος : ο ρόλος του φυσιοθεραπευτή  είναι να προετοιμάσει σωματικά και ψυχικά τον άρρωστο. Η προεγχειρητική φυσικοθεραπεία αρχίζει μια εβδομάδα  περίπου πριν από την εγχείρηση.

 1. συγχρονισμό των αναπνευστικών κινήσεων – διαφραγματική αναπνοή.
 2. βρογχική παροχέτευση και διδασκαλία βήχα .
 3. διδασκαλία σωστής θέσης.

 

Μετεγχειρητική φυσικοθεραπεία

Η μετεγχειρητική φυσικοθεραπεία ξεκινάει απο την ημέρα τηε επέμβασης εφόσον δεν υπάρχει αντένδειξη και περιλαμβάνει

 1. έλεγχο της θέσης του αρρώστου
 2. συγχρονισμό αναπνευστικών κινήσεων
 3. βρογχική παροχέτευση
 4. μαλάξεις και ενεργοπαθητικές κινήσεις του αριστερού άνω άκρου [ σε θωρακοτομή ] ή και των δύο άνω άκρων σε μεσοστερνική  και οριζόντια τομή.
 5. κινήσεις  των κάτω άκρων για την αποφυγή φλεβοθρόμβωσης.
 6. εφαργωγή μηχανικής αναπνοής με διακεκομμένη θετική πίεση

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>